Kilpailujen säännöt ja määräykset

Viipurin Golf ry (jäljempänä ”seura”) on sitoutunut tarjoamaan jäsenilleen ja kilpailuihin osallistuville pelaajille reilun ja tasapuolisen kilpailuympäristön. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi seura noudattaa tiukasti Suomen Golfliiton hyväksymiä kansainvälisiä golfsääntöjä. Nämä säännöt ovat golfyhteisön yleisesti tunnustama perusta, joka takaa pelin eheyden ja reiluuden kaikilla tasoilla. Lisäksi seura noudattaa näiden sääntöjen pohjalta annettuja ohjeita ja määräyksiä, jotka ovat olennaisen tärkeitä pelin sujuvuuden ja oikeudenmukaisuuden kannalta.

Kilpailukohtaiset erityismääräykset ja -ohjeistukset ovat myös merkittävä osa seuran kilpailutoimintaa. Kilpailukutsussa tai -määräyksissä voidaan esittää tarkennuksia tai lisäyksiä yleisiin sääntöihin ja ohjeisiin. Näillä muutoksilla voidaan huomioida esimerkiksi tietyn kilpailun erityispiirteet, kuten kilpailupaikan olosuhteet tai format. Tällä varmistetaan, että jokainen kilpailu on sekä haastava että oikeudenmukainen kaikille osallistujille. On kuitenkin tärkeää huomioida, että tällaiset kilpailukohtaiset säädökset eivät saa olla ristiriidassa Suomen Golfliiton tai kansainvälisten golfsääntöjen perusperiaatteiden kanssa.

Nämä säännöt ja määräykset ovat voimassa toistaiseksi. Seura pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia sääntöihin ja määräyksiin tarpeen mukaan. Tällaiset muutokset voivat olla reaktio uusiin ohjeisiin Suomen Golfliitolta, kansainvälisiltä golfjärjestöiltä tai muutoksiin itse pelissä. Seuran jäsenten ja kilpailuihin osallistuvien on tärkeää pysyä ajan tasalla näistä muutoksista, jotta he voivat jatkaa pelin nauttimista turvallisessa ja reilussa ympäristössä.

Viipurin Golf ry:n sitoutuminen näihin sääntöihin ja määräyksiin kuvastaa seuran pyrkimystä edistää golfia reilun pelin hengessä. Seura korostaa, että kaikkien jäsenten ja kilpailuihin osallistuvien on kunnioitettava näitä sääntöjä ja ohjeita, sillä ne ovat perusta, jonka varaan reilu ja nautittava golfkokemus rakentuu.

Säännöt

Osallistumisoikeus

Avoimiin seuran järjestämiin kilpailuihin voivat osallistua Suomen Golfliiton jäsenseurojen pelaajat, joilla on voimassa oleva jäsen- ja tasoituskortti. Ulkomaalainen voivat osallistua avoimiin kilpailuihin, mikäli hänellä on esittää luotettava selvitys jäsenyydestä jonkin kansallisen golfliiton jäsenseurassa. Seuran sisäisiin kilpailuihin voivat osallistua vain Viipurin Golf ry:n jäsenet, joilla on voimassaoleva jäsen- ja tasoituskortti.

Ammattilaisten osallistumisesta seuran järjestämiin kilpailuihin määrätään erikseen kunkin kilpailun kilpailukutsussa/-määräyksessä.

Kilpailukutsussa voidaan rajoittaa kilpailuun osallistuvien pelaajien määrää, kokonaismäärää sekä eri tavoin ilmoittautuvien pelaajien määrää erikseen. Poisjääneiden tilalle valitaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tasoitusrajat kilpailuissa

Ellei kilpailukohtaisessa kutsussa/kilpailumääräyksessä muuta mainita, on seuran järjestämissä kilpailuissa korkein hyväksytty pelaajan tasoitus 36.

Ilmoittautuminen ja kilpailun järjestäminen

Ellei kilpailukutsussa muuta mainita kilpailuihin ilmoittautuminen alkaa 30 päivää ennen kilpailua klo 8.00 ja päättyy kolme päivää ennen kilpailupäivää klo 12.00.

Ilmoittautumisen voi tehdä netissä seuran sivuilta (www.viipuringolf.fi) avautuvassa kunkin jäsen omassa käyttäjäprofiilissa tai ilmoittamalla tietonsa seuran/caddiemasterin toimistoon henkilökohtaisesti tai puhelimitse.

Peruutukset tulee tehdä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Arvonnan jälkeen ilman hyväksyttävää syytä tehdyistä peruutuksista voidaan periä kilpailunjohtajan/toimikunnan harkinnan mukaan kilpailumaksu.

Ilmoittauduttaessa lähtöaikatoivomuksista voidaan huomioida ainoastaan aikaista tai myöhäistä ajankohtaa koskevat toivomukset.

Pelaaja on yksin vastuussa ilmoittautumisestaan ja ilmoittamansa tasoituksen oikeellisuudesta.

Kilpailuun ilmoittautuminen on sitova.

Kilpailua ei järjestetä, jos ilmoittautuneita pelaajia on kaikki sarjat yhteen laskien alle kahdeksan (8). Kilpailussa pelattavaksi ilmoitettua sarjaa ei järjestetä, jos sarjassa on ilmoittautuneita pelaajia vähemmän kuin neljä (4). Ennalta pelattavaksi ilmoitettuun ja vähäisen osanottajamäärän johdota peruutettuun kilpailusarjaan ilmoittautuneet voidaan pelaajien suostumuksella siirtää kilpailunjohtajan päätöksellä toiseen sarjaan.

Lähtöajat ja peliryhmät

Lyöntipelikilpailun peliryhmät ja lähtöajat arvotaan ilmoittautumisen päättymistä seuraavaan päivään klo 14.00 mennessä, jolloin lähtölistat viimeistään julkaistaan seuran nettisivuilla ja caddiemasterin toimistossa.

Mikäli pelaaja on ilmoittanut matkapuhelimensa numeron, lähetetään lähtöaikatieto tekstiviestinä. Peliryhmien koko väliaikalähdöillä on 3 pelaajaa ja yhteislähtökilpailuissa 4 pelaajaa.

Kilpailun osanottomaksu

Kilpailuun määrätty osanottomaksu on suoritettava ennen kilpailun alkua. Kutsussa mainitulla pelioikeuspelaajalla tai kausipelimaksun suorittaneella pelaajalla tulee olla pelioikeus/kausipelimaksu kilpailukentälle.

Pelaaminen tai harjoittelu kilpailukentällä

Kilpailuun osallistuva pelaaja ei saa kilpailupäivänä ennen kilpailua pelata tai harjoitella kilpailukentällä. Kun kilpailussa pelataan perättäisinä päivinä yhdellä tai useammalla eri kentällä, kilpailija ei saa kierrosten välillä pelata tai harjoitella näillä kentillä.  (Esim. yhteislähtökilpailuissa lähtöaikaa odotellessa lähtöteen läheisyydessä tapahtuvaa pallottelua ei katsota harjoitteluksi.)

Myöhästyminen kilpailutilanteesta

Pelaajan on aloitettava pelaaminen ilmoitettuna lähtöaikana.

Jos pelaaja on valmiina pelaaman enintään viisi minuuttia myöhässä lähtöajastaan, on rangaistus myöhästymisestä reikäpelissä ensimmäisen reiän menetys ja lyöntipelissä kaksi lyöntiä

Yli 5 min myöhästymisestä seuraa säännön 5.3a mukainen tuloksen hylkääminen.

Jos joku erityinen syy on estänyt pelaajaa ajoittamasta peliään ajallaan, voi toimikunta päättää, että mitään rangaistusta ei seuraa. Toimikunta voi myös sallia peliryhmien muutoksen erityisestä syystä.

Etäisyysmittarin, matkapuhelimen ja muiden elektronisten laitteiden käyttö

Etäisyysmittarin käyttö kilpailussa on sallittu. Etäisyysmittariksi luetaan optisten ja laser-etäisyysmittarien lisäksi satelliittipaikannusjärjestelmää käyttävät elektroniset laitteet kuten esim. GPS-paikantimet, rannetietokoneet ja älypuhelimet. Näissä laitteissa vain etäisyyttä mittaavan omaisuuden käyttö kilpailussa on sallittu.

Matkapuhelinta voi käyttää ainoastaan digitaalisena tuloskorttina, hätätapauksissa taikka kilpailunjohtajan, tuomarin tai kenttävalvojan kutsumiseksi paikalle. Puhelimen toiminnot on pidettävä tilassa, jossa siitä ei voi aiheutua häiriötä kentälle.

Golfauton ja moottoroidun kärryn käyttö

Golfauton käyttäminen kilpailussa on kielletty. Kilpailunjohtaja/toimikunta voi kuitenkin sallia golfauton käytön lääketieteellisin perustein. Ainoastaan mailabägin kuljettamiseen tarkoitetun moottoroidun kärryn käyttö kilpailussa on sallittu.

Pelinopeus ja hidas pelaaminen

Kilpailijan tulee pelata viivyttelemättä. Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailuun annetusta aikataulusta tai kentälle määritellyistä kilpailukortista ilmenevistä tai väylien lyöntipaikoille merkityistä ihanneajoista, ja muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän kyseessä ollessa enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, voidaan heidät asettaa aikatarkkailuun.

Kilpailunjohtaja/tuomari määrää aikatarkkailun ja siitä ilmoitetaan koko ryhmälle. Mikäli pelaaja käyttää lyöntiinsä tämän jälkeen aikaa enemmin kuin 40 sekuntia siitä, kun hänen vuoronsa oli pelata palloa, saa pelaaja rangaistuksen säännön 5.6a (kohtuuton pelin viivyttäminen) mukaisesti:

Lyöntipeli
Ensimmäinen rikkomus: Yksi lyönti
Toinen rikkomus: Yleinen rangaistus
Useampi rikkomus: Tuloksen hylkääminen 

Reikäpeli
Ensimmäinen rikkomus: Yleinen rangaistus
Toinen rikkomus: Yleinen rangaistus
Useampi rikkomus: Tuloksen hylkääminen

Aikatarkkailu päättyy kilpailunjohtajan/tuomarin/kenttävalvojan ilmoituksesta tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun tai edellä menevän ryhmän. Mikäli ryhmä joutuu aikatarkkailuun useamman kerran kierroksen aikana, edellinen aikatarkkailun rangaistukset huomioidaan rikkomuksina seuraavassa aikatarkkailussa.

Harjoittelu viimeksi pelatulla viheriöllä tai sen läheisyydessä on kielletty.

Merkitsijä

Jokaisella pelaajalla on oltava koko pelikierroksen ajan merkitsijä, jolla tulee olla tasoitus. Merkitsijänä voi toimia myös kanssapelaaja. Merkitsijä selvittää kilpailijan tuloksen jokaiselta reiältä yhdessä kilpailijan kanssa ja merkitsee sen tuloskorttiin. Pelikierroksen jälkeen merkitsijä allekirjoittaa tuloskortin ja antaa sen kilpailijalle.

Jos merkitsijä vaihtuu kesken kierroksen, on edellisen merkitsijä tarkastettava tuloskortti ja allekirjoitettava se tarkastamaltaan osin, jonka jälkeen uusi merkitsijä jatkaa ja vastaa merkinnöistä siitä eteenpäin.

Merkitsijä ei toimi kilpailijan tuomarina, vaan sääntötulkinnat ovat pelaajan itsensä vastuulla. Merkitsijän tulee raportoida havaitsemansa rikkeet tuomarille, kilpailunjohtajalle tai toimikunnalle.


Tuloskortti

Kilpailija saa ennen kilpailua esitäytetyn tuloskortin, jonka tietojen oikeellisuudesta vastaa kilpailija. Tulokset tulee merkitä korttiin niin selvästi, ettei väärinkäsityksiä pääse syntymään. Kortti voidaan hylätä, jos kirjauksista ei saada selvää. Pelaajan ja merkitsijän on allekirjoitettava tuloskortti. Kortti palautetaan kilpailutoimistoon tai kilpailumääräyksessä erikseen ilmoitettuun paikkaan välittömästi kilpailusuorituksen jälkeen. Allekirjoittamaton tuloskortti hylätään.

Jos allekirjoitetussa tuloskortissa on todellista pienempi tulos miltä tahansa reiältä, pelaaja suljetaan kilpailusta. Todellista suurempi tulos jää voimaan.

Pelaamisen tilapäinen keskeyttäminen vaaran uhatessa

Ukonilman tai muun vaaratilanteen uhatessa kilpailunjohtaja/toimikunta voi päättää kilpailun keskeyttämisestä. Siitä annetaan äänimerkki klubitalolla soitettavalla sumutorvella (yksi pitkä vihellys), jonka kuullessaan pelaajan on keskeytettävä pelaaminen välittömästi. Pallot merkitään ja pelaajien on hakeuduttava suojaan. Suojapaikkoja ovat 6-väylän WC/varastorakennus, 7-väylän lyöntipaikan lähellä oleva mökki, klubirakennus, 12-13 -väylien välinen WC sekä harjoitusalueen WC/lyöntikatos.

Pelaamista voi jatkaa vasta kilpailunjohtajan/toimikunnan antamalla luvalla, jonka merkiksi annetaan äänimerkki toisen kerran (kolme perättäistä vihellystä ).

Kilpailun keskeyttäminen tai peruuttaminen kokonaan

Mikäli kilpailukierros kilpailunjohtajan/toimikunnan päätöksellä keskeytetään eikä sitä voida pelata loppuun samana tai seuraavana päivänä, koko kierros mitätöidään. Jos kilpailu peruutetaan kokonaan tai se on keskeytetty eikä sitä voida jatkaa seuraavana päivänä, palautetaan kilpailumaksu pelaajille vähennettynä seuralle tai kenttäyhtiölle kilpailujen järjestelyistä aiheutuneilla kuluilla.

Mikäli kilpailu keskeytetään ja sitä voidaan jatkaa seuraavana päivänä, menetellään seuraavasti:

Jos alle puolet lähtölistasta on pelannut kierroksen loppuun ennen keskeytystä, kierros mitätöidään.

Jos vähintään puolet lähtölistasta on pelannut kierroksen loppuun ennen keskeytystä, jatkavat muut pelaajat seuraavana päivänä siitä mihin ennen keskeytystä peli jäi.

Mikäli pelaaja itse keskeyttää kilpailun ilman kilpailunjohtajan/toimikunnan päätöstä ja ilman pätevää syytä, voi seura antaa ensimmäisestä keskeytyksestä varoituksen ja seuraavasta keskeytyksestä määräaikaisen kilpailukiellon. Pelaajan itsensä tekemä keskeyttäminen nostaa tarkkatasoitusta 0,1:llä.

Ratkaisut tasatuloksen sattuessa

Ellei kilpailukutsussa tai –määräyksessä muuta mainita tasatulostilanteissa paremmuus ratkaistaan tasoituksettomassa lyöntipelissä matemaattista laskentatapaa käyttäen. (viim. 18r, viim. 9r, viim. 6r, viim. 3r, viimeinen reikä ja arpa) ja tasoituksellisessa lyöntipelissä laskentatavalla ensin slope ja sitten matemaattinen.

Sääntövilppi ja käyttäytymisrikkomus

Mikäli pelaaja syyllistyy kilpailun aikana tietoisesti sääntörikkeisiin, hänet suljetaan kilpailunjohtajan/toimikunnan päätöksellä pelistä. Törkeästä tahallisesta sääntörikkeestä tulee kilpailunjohtajan raportoida seuran kilpailutoimikuntaan mahdollisten lisäseuraamusten määräämiseksi.

Jos kilpailunjohtaja/toimikunta katsoo kilpailijan syyllistyneen vakavaan käyttäytymisrikkomukseen, voidaan hänet sulkea pelistä.

Yksittäinen pelaaja (merkitsijä, kanssapelaaja) ei voi antaa käyttäytymis- tai etikettirikkomuksista rangaistuksia, vaan rikkeet tulee alistaa kilpailunjohtajan/toimikunnan ratkaistavaksi.

Tupakointi ja nuuskan käyttö

Kentällä pelin aikana junioreita lukuun ottamatta tupakointi ja nuuskan käyttö on muuten sallittu, jos se voi tapahtua kanssapelaajia häiritsemättä ja peliä viivyttämättä.

Kilpailunjohtaja, toimikunta ja muut toimihenkilöt

Kilpailunjohtaja
Seuran kilpailutoimikunta määrää kuhunkin kilpailuun kilpailunjohtajan, joka vastaa kaikesta kilpailuun liittyvästä toiminnasta ilmoittautumisesta palkintojenjakoon saakka. Avoimissa seuran järjestämissä kilpailuissa tai seuran mestaruuskilpailuissa kilpailunjohtaja ei voi itse osallistua pelaajana johtamaansa kilpailuun.

Toimikunta
Säännöissä mainittu ”toimikunta” seuran kilpailuissa tarkoittaa kilpailuorganisaatiota, johon kuuluvat erikseen määrätty kilpailunjohtaja sekä mahdollisesti seuran nimeämät muut toimihenkilöt.
Kilpailunjohtaja voi nimetä avukseen henkilöitä johtamansa kilpailun toimikuntaan.

Tuomari
Jos seuran kilpailutoimikunta on määrännyt yksittäiseen kilpailuun kilpailunjohtajan lisäksi tuomarin (tuomarikortin omaava henkilö), on kilpailussa kaikki esille tulevat sääntötulkinnat annettava tuomarin ratkaistavaksi. Muuten ratkaisut sääntöerimielisyyksissä tekee kilpailunjohtaja. Tuomari kuuluu jäsenenä kilpailun toimikuntaan.

Muut kilpailun toimihenkilöt
Kilpailuun nimetyt eri tehtäviin määrätyt henkilöt toimivat kilpailunjohtajan alaisuudessa (lähettäjä, forecaddie, caddiemaster, tulospalvelu yms.) Lähettäjänä toimiva henkilö voi itse osallistua kilpailuun, mutta hänen tulee pelata kilpailun viimeisessä peliryhmässä.

Kenttävalvoja
Kenttäyhtiön määräämä kenttävalvoja osallistuu kilpailunorganisaatioon kilpailukohtaisesti erikseen sovittavalla tavalla. Jos ratkaistavana on asia, joka liittyy pelaajien välittömään henkilökohtaiseen turvallisuuteen tai kentän välittömään omaisuuden suojaan, on kenttävalvojalla kenttäyhtiön edustajana kilpailun johtoon nähden ylin päätösvalta ratkaistaessa pelaamisen keskeyttämistä.

Kilpailutoimisto
Kilpailutoimistona on kentän caddiemasterin toimisto, ellei kilpailukohtaisesti muuta ole sovittu.

Nuoriso- ja seniorikilpailut

Nuorisokilpailuissa (alle 21-v) mailapojan(caddien) käyttö on kielletty. Pelaajalle, joille vamman tai muun syyn vuoksi caddien käyttö on välttämätöntä, kilpailun johtaja/toimikunta voi myöntää siihen luvan.

Kilpailutapahtumassa nuorten tupakointi ja nuuskan käyttö on kielletty. Kilpailutapahtumaan kuuluu ilmoittautumisen ja palkintojenjaon välinen aika koko kentän alueella.

Seniorien viikkokilpailuissa kilpailun johtajaksi määrätty voi osallistua pelaajana johtamaansa kilpailuun.

Palkinnot ja niiden jakaminen

Kilpailun palkinnot jaetaan heti kilpailun jälkeen tulosten valmistuttua. Palkinnot luovutetaan sellaisena kuin ne palkintojenjakohetkellä ovat. Luovuttamattomia palkintoja ei lähetetä palkituille postitse, vaan jokaisen palkitun on itse huolehdittava palkintojen noutamisesta kilpailutoimistosta tai seuran toimistosta. Luovuttamattomia palkintoja säilytetään kaksi (2) viikkoa kilpailun päättymispäivästä. Mikäli pelaaja ei ole noutanut palkintojaan ko. ajan kuluessa, palkinnot otetaan muuhun käyttöön. Jälkikäteen palkitun haltuun saamista palkinnoista, niiden määrästä, laadusta ja mahdollisista joukkuepalkintojen jakosuhteesta vastaa palkittu itse.

Kilpailuissa arpomalla jaettavat erikoispalkinnot voidaan luovuttaa vain arvontahetkellä paikalla oleville kilpailijoille.

Kilpailun päättyminen

Kilpailu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojenjaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia tai kun kilpailun tulokset on julkaistu asettamalla ne näkyville klubin ilmoitustaululle tai caddiemasterin toimistoon tai netissä seuran kilpailukalenteriin.

Viipurin Golf ry:n seura- ja kilpailutoimikunta

Toimintaohjeita ukkosen yllättäessä.

Ukonilmalla golfin pelaaminen on erittäin vaarallista, koska salama hakeutuu erityisesti metallisen golfmailan tai sateenvarjon kautta helposti maakontaktiin. Ukkosella sateenvarjon käyttö tai puun alle meneminen on erittäin vaarallista. Kyykistyminen on ainoa keino suojautua, jos ollaan aukealla. Suuri puu voi antaa suojaa salamalta vain, jos asettuu siitä sen korkeutta vastaavalle etäisyydelle ja kyykistyy jalat yhdessä. Korkeita paikkoja on vältettävä. Samoin rannalla lähellä vesirajaa. Ukkosella pelaaminen on aina pelaajan vastuulla. Mikäli ukkonen on kentän läheisyydessä pitää mailat ja kärryt jättää kentälle ja pelaajat itse hakeutuvat suojaan.

Kentän henkilökunta pyrkii informoimaan ukkosen uhasta. Klubitalon sisällä ei kuitenkaan aina ole yhtä selkeää kuvaa säätilasta kuin ulkona kentällä, joten vastuu turvallisuudesta on pelaajalla itsellään. Mikäli vaara on ilmeinen, caddiemaster soittaa sumutorvella äänimerkin, jolloin peli täytyy keskeyttää oma-aloitteisesti ja hakeutua suojaan. Kilpailuissa kilpailunjohtajan tehtävänä ja velvollisuutena on keskeyttää kilpailu ukkosen uhatessa ja pelaajien on tällöin pakko keskeyttää peli ja hakeutua suojaan sisätiloihin.

HUOM! Pelaajat ovat ukonilmalla aina itse vastuussa omasta turvallisuudestaan annetuista keskeytysmerkeistä tai niiden puuttumisesta huolimatta. Pelaaja saa keskeyttää pelaamisen omatoimisesti, jos kokee ukkosen olevan vaaraksi itselleen tai muille. Ukonilman jälkeen pelaaja voi halutessaan jatkaa peliään siitä kohdasta, johon peli keskeytyi. Ukonilman vuoksi toteutumattomat lähtöajat eivät siirry automaattisesti eteenpäin, vaan ne peruuntuvat ja pelaajan tulee varata tarvittaessa uusi aika.

Sumutorven merkkiäänet:

  • Yksi pitkä: Pelaaminen pitää lopettaa välittömästi. Pelaaja merkitsee pallonsa paikan ja siirtyy itse suojaan.
  • Kolme lyhyttä: Aloitetun väylän saa pelata loppuun. Tämän jälkeen peli on keskeytettävä ja on syytä hakeutua suojaan.
  • Kaksi pitkää: Peliä saa jälleen jatkaa siitä kohdasta, johon peli on keskeytynyt