Osakkeen osto ja myynti

Osakekauppa

Jos olet kiinnostunut osakkeiden ostamisesta tai myymisestä, ota yhteyttä toimistoomme sähköpostitse: info@viipuringolf.fi.
Toimistossamme on saatavilla ”osakepörssilista”, josta löydät tiedot tällä hetkellä myynnissä olevista osakkeista.

Osaketyypit ja Pelioikeudet

B-osake: Tämän osaketyypin pelioikeus voidaan nimetä yksittäiselle henkilölle koko pelikauden ajaksi. Vaihtoehtoisesti pelioikeuden voi muuttaa sarjakortiksi, joka sisältää 20 pelikertaa.
C-osake
: Tämä osake tarjoaa nimeämättömän pelioikeuden, jonka voi myös muuttaa 20 pelikerran sarjakortiksi. C-osakkeen pelioikeutta voi käyttää kerrallaan yksi henkilö, kuuden tunnin välein. B- ja C-osakkeiden sarjakortin pelikertoja voi hyödyntää kuka tahansa, kenelle osakkeen omistaja myöntää luvan.

Varainsiirtovero

Osakkeen ostaja vastaa varainsiirtoverosta, joka on 1,5 % osakkeen kauppahinnasta

Osakkeen omistuksen muutos

Kun osake vaihtaa omistajaa, uuden omistajan tulee toimittaa Viipurin Golfille seuraavat dokumentit:

 • Todistus varainsiirtoverosta rekisteröintiä varten.
 • Lahjoitetun osakkeen osalta todistus lahjaverosta.
 • Perityn tai vastaavan osakkeen tapauksessa asianmukainen todistus.

Näiden ohjeiden noudattaminen varmistaa, että osakkeen omistuksen muutos rekisteröidään asianmukaisesti ja kaikki tarvittavat veroseuraamukset huomioidaan oikein.

Pelioikeuden passivointi

Kehotamme kaikkia osakkeenomistajiamme ilmoittamaan alla olevan lomakkeen kautta viimeistään 31. maaliskuuta, mikäli he päättävät olla käyttämättä osakkeeseensa liittyvää pelioikeutta tulevalla kaudella. Tämä on tärkeää sekä seuran hallinnollisten toimien sujuvoittamiseksi että varmistaaksemme, että kaikilla jäsenillämme on mahdollisimman hyvät edellytykset nauttia golfkaudesta.

Tarkastamme ja päivitämme pelioikeuksien tilanteen säännöllisesti, jotta voimme tarjota jokaiselle jäsenellemme parhaan mahdollisen pelikokemuksen. Mikäli päätätte aktivoida osakkeen pelioikeuden kesken kauden, haluamme huomauttaa, että tällöin veloitamme 20 euron suuruisen tarkistus- ja käsittelymaksun. Tämä maksu kattaa hallinnolliset kustannukset, jotka liittyvät pelioikeuden aktivoinnin käsittelyyn ja varmistaa, että voimme jatkossakin tarjota korkeatasoista palvelua ja ylläpitää kenttämme laatua.

Tiedostamme, että olosuhteet voivat muuttua ja että kaikilla ei ole mahdollisuutta hyödyntää pelioikeuttaan joka kausi. Siksi haluamme tehdä prosessista mahdollisimman joustavan ja kivuttoman kaikille osakkaillemme. Muistutamme kuitenkin, että ilmoittamalla ajoissa pelioikeuden käyttämättä jättämisestä autatte meitä optimoimaan peliaikojen saatavuutta ja parantamaan kaikkien jäsentemme kokemusta.

Kiitämme yhteistyöstänne ja ymmärryksestänne. Toivomme, että kaikki jäsenemme voivat nauttia tulevasta golfkaudesta parhaalla mahdollisella tavalla, olipa se sitten kentällä tai muilla tavoin osallistuen seuran toimintaan.

Osakkeen pelioikeuden nimeäminen

Jos et käytä itse osakkeesi tarjoamaa pelioikeutta, voit nimetä toisen henkilön käyttämään tätä oikeutta kauden ajan. Tämän prosessin voit tehdä helposti täyttämällä alla olevan lomakkeen. Lisäksi, jos haluat muuntaa pelioikeutesi fyysisiksi pelilipuiksi tai sähköiseksi sarjakortiksi kaudelle, voit ilmoittaa siitä samaisella lomakkeella.

Pelilippujen ja sarjakorttien tiedot

Peliliput: Jos päätät vaihtaa pelioikeutesi pelilippuihin, voit noutaa ne Viipurin Golfin toimistosta alkaen 15. huhtikuuta.
Sarjakortit
: Sarjakortit luodaan antamiesi tietojen perusteella. Saat sarjakorttiin liittyvät tiedot ja ohjeet käyttöön sähköpostitse suoraan Viipurin Golfilta.

Tämä lomake tarjoaa joustavan tavan hallinnoida pelioikeuttasi ja varmistaa, että saat osakkeestasi parhaan mahdollisen hyödyn kauden aikana. Olipa valintasi käyttää pelioikeutta itse, antaa se toisen käyttöön, vaihtaa se pelilippuihin tai sarjakorttiin, teemme prosessista sujuvan ja vaivattoman.

Viipurin Golf Oy

Golfkentät ovat suurelta osin organisoituneet osakepohjaisesti niin, että kentillä toimii sekä golfosakeyhtiö että yhdistysmuotoinen golfseura. Osakkaat ovat yleensä samalla osakeyhtiön järjestämien palveluiden käyttäjiä eli pelaajia. Yhtiötä ohjaa yleisellä tasolla osakeyhtiölaki ja tarkennetuin määräyksin golfyhtiön oma yhtiöjärjestys.

Toiminnallisesti golfyhtiö vastaa pääasiassa golfkentän ja siihen liittyvien rakennusten ja rakennelmien rakentamisesta, ylläpidosta sekä kehittämisestä. Golfyhtiö myös päättää siitä, kuka kentällä saa pelata ja millä ehdoilla. Eräissä tapauksissa koko toimintaa pyörittää toimintaa varten perustettu yhdistys eli golfseura.

Toiminnallisesti golfseura yleensä vastaa varsinaisen urheilutoiminnan järjestämisestä. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä hallitukselle yksityiskohtaisempia oikeuksia sekä velvoitteita.

Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimintaa ja toimitusjohtajaa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet, varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan.

Hallituksen jäsenten tehtävänä on huolellisesti toimien edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien yhteistä etua. Hallituksen jäsen on vaitiolovelvollinen saamistaan tiedoista suhteessa yhtiön ulkopuolisiin.

Yleistä

Pelaaminen ja tasoitusrajat
Viipurin Golfin golfkentille ovat tervetulleita pelaamaan kaikki jäsen- ja tasoituskortin omistavat pelaajat.

Tasoitusrajat ovat:
Henkilökohtainen tasoitus max. 54. Lähtöryhmän yhteenlaskettu tasoitus max. 110 Kahilanniemen pay & play päivinä lähtöryhmissä on oltava yksi green cardin haltija, muuten tasoitusrajaa ei ole.

Osakepelioikeudet
B- osakkeen pelioikeus nimetään yhdelle henkilölle koko pelikaudeksi. Osakkaan edut ovat aina omistajalla. Mikäli osakas vuokraa osakkeensa pelioikeuden toiselle, osakkaan edut eivät siirry vuokraajalle. Yrityksen, rekisteröidyn yhdistyksen tai vastaavan tahon omistaman B-osakkeen pelioikeuden käyttäjäksi nimeämä pelioikeuden haltija on oikeutettu osakkaan etuihin.
C-osake sisältää yhden nimeämättömän pelioikeuden. C-osakkeen pelioikeutta voi käyttää kuuden tunnin välein, yksi henkilö kerrallaan. C-osakkeella voi olla yksi nimetty pääkäyttäjä, joka on oikeutettu osakkaan etuihin.
C-Osakkeen omistajan/pääkäyttäjän on ilmoitettava caddiemasterille/toimistoon kenellä on oikeus käyttää C-osakkeen pelioikeutta. Tiedon on oltava caddiemasterilla/toimistolla ennen kuin pelaaja lähtee kierrokselleen. Mikäli pelioikeutta käyttävää pelaajaa ei ole ennakkoon ilmoitettu, pelaajalla ei ole oikeutta käyttää C-osakkeen pelioikeutta ja häneltä peritään hinnaston mukainen greenfee-maksu. Listan pelioikeuden käyttäjistä voi toimittaa caddiemasterille/toimistoon jo pelikauden alussa. Osakkaan edut löytyvät Viipurin Golfin kotisivuilta. B- ja C-osakkeen pelioikeuden voi muuttaa nimeämättömäksi 20 pelikerran sarjakortiksi tai pelilipuiksi. Lisäksi Viipurin Golf Oy myy ja vuokraa erikseen hinnoiteltuja pelioikeuksia, jotka eivät sisällä osakkaan etuja eikä niitä voi muuttaa pelilipuiksi. Katso hinnasto kotisivuilta.

Pelioikeusmaksujen maksaminen
Erääntynyt pelioikeusmaksu aiheuttaa pelioikeuden sulkemisen. Pelaajan on pyynnöstä esitettävä henkilöllisyytensä sekä annettu todiste pelioikeudestaan. Mikäli osakas ei käytä osakkeensa pelioikeutta seuraavalla kaudella, hänen on yhtiöjärjestyksen mukaan ilmoitettava asiasta kirjallisesti yhtiölle 31.3.2023 mennessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan passivoitu osakkeen pelioikeus voidaan yhtiön toimesta vuokrata edelleen. Osakkaan halutessa aktivoida pelioikeutensa kesken kauden on siitä ilmoitettava yhtiön toimistoon. Toimisto tarkistaa onko osakkeiden pelioikeuksia vapaana. Aktivoinnista peritään 20 € tarkistus/käsittelymaksu.

Lähtöaikojen varaaminen
Osakas / C-osakkeen pääkäyttäjä voi varata lähtöaikoja 30 päivää etukäteen. Pelioikeuden vuokrannut tai kertamaksulla pelaava pelaaja voi varata lähtöaikoja 14 päivää etukäteen. Osakkaalla / C-osakkeen pääkäyttäjällä voi olla varattuja lähtöaikoja kerralla enintään 5/kenttä. Pelioikeuden vuokranneella pelaajalla varauksia voi olla kerralla enintään 3/kenttä. Kertamaksulla pelaavalla pelaajalla voi olla varattuja lähtöaikoja kerralla enintään 2/kenttä. Pelioikeuden/sarjakortin käyttämisestä on aina ilmoitettava varausta tehtäessä.

Lähtöaikojen muuttaminen ja peruuttaminen
Peruutukset ja muutokset lähtöaikoihin on tehtävä viimeistään 1 tunti ennen peliaikaa. Lähtöaika on vahvistettava viimeistään 15 min ennen lähtöä, muutoin se voidaan antaa pois.

Kilpailuihin ja tapahtumiin ilmoittautuminen
Kilpailujen ja tapahtumien osallistujat on vahvistettava viimeistään neljä arkipäivää ennen ko. tapahtumaa. Kentällä järjestettävien kilpailujen ja tapahtumien osallistujilla on oltava tasoitus- ja jäsenkortti.

Pelaamisen aikainen kenttävalvonta
Kenttävalvojien tehtävä on opastaa turvalliseen ja ripeään pelaamiseen. Kenttävalvojalla on oikeus huomauttaa hitaasta pelaamisesta ja golfetiketin vastaisesta käytöksestä. Kenttävalvoja voi poistaa kentältä pelaajan/pelaajat, jotka eivät noudata annettuja ohjeita tai estävät sujuvan pelaamisen.

Kierrosaikatavoite lähtöryhmälle (flight)
Kierrosaikatavoite on enintään 4 tuntia 30 minuuttia, sisältää kahdeksan minuutin tauon.

Kentänhoitohenkilöstö
Kentänhoitohenkilöstöllä on ehdoton etuoikeus pelaajiin nähden ja heiltä on aina odotettava lyöntilupa vaaratilanteiden välttämiseksi.

Maksamatta pelaaminen
Mikäli pelaaja tavataan kentältä pelaamasta eikä hän ole maksanut päätettyjä yhtiön maksuja, peritään häneltä kolminkertainen greenfee.

Pelaaminen ilman ajanvarausta
Pelaaminen ilman ajanvarausta on kielletty. Vahingon tai tapaturman sattuessa ilman ajanvarausta pelaavalla ei ole voimassa kenttäyhtiön vakuutusturvaa. Ilman ajanvarausta pelaavan pelaajan oikeus ajanvaraukseen voidaan evätä määräajaksi.

VIIPURIN GOLF OY:N HALLITUS PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN PELIOHJESÄÄNNÖN MUUTOKSIIN.

Golfautojen ajo-ohjeet

 • Golfautolla saa ajaa ainoastaan tiellä, väylällä tai leikatussa raffissa
 • Käytä aina golfautoteitä, kun se on mahdollista (erityisesti tiipaikkojen alueella)
 • Älä koskaan aja tiipaikkojen yli, greeneillä tai pitkässä heinässä
 • Älä koskaan aja lähemmäksi, kuin 25 m griinistä väylän menosuunnassa
 • Älä aja bunkkerien reunojen läheisyydessä (äläkä bunkkeriin) – vaarana reunojen sortuminen
 • Aja aina suoria linjoja, pyri välttämään sutimista
 • Pysäköi auto riittävän kauaksi griinistä joko tielle tai raffiin
 • Palauta vuokra-auto siistissä kunnossa ja ilmoita mahdollisista sattuneista vaurioista heti
 • Golfauton vuokra oikeuttaa yhteen golfkierrokseen ja golfauto on palautettava viimeistään 5 tunnin kuluttua varatusta starttiajasta

Golfautolla ajamisen ikäraja on 15-vuotta. Alle 15-vuotias ei saa ajaa golfautolla, ei edes huoltajan luvalla. Golfauton kuljettaminen alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena on tekona rangaistava.

Annettujen ohjeiden laiminlyönnistä seuraa välitön kentältä poistaminen.

Golfautojen vuokraushinnat löytyvät hinnastosta.

Golfia on pelattu yhtenäisillä maailmanlaajuisilla säännöillä peliin, välineisiin ja amatöörioikeuksiin liittyen. Tasoitusjärjestelmän osalta käytössä on ollut kuitenkin kuusi erilaista järjestelmää.

Golfkaudella 2020 otetaan käyttöön kuitenkin uusi tasoitusjärjestelmä, jonka perusperiaatteet ovat yhtenäiset kaikkialla. Järjestelmän nimi on World Handicap System (WHS), (suomeksi maailmanlaajuinen tasoitusjärjestelmä).

Tasoitusjärjestelmä auttaa pelaajaa monessa asiassa. Se kertoo, miten pelaaja kehittyy ja miten hän sijoittuu taitojensa puolesta muiden pelaajien joukkoon. Tasoitus antaa pelaajalle mahdollisuuden pelata erilaisissa peliryhmissä ja nauttia kilpailemisesta eritasoisten pelaajien kanssa.
Tasoitus on luku 0-54 välillä. Se voi olla myös negatiivinen, mutta näin useimmiten vain golfia ammattimaisesti pelaavan ja harjoittelevan kohdalla.

WHS on keskiarvojärjestelmä. 

Tasoituksesi on kahdeksan parhaan tuloksesi keskiarvo 20:stä viimeisestä rekisteröidystä tasoituskierroksestasi. 

Näet tarkan tasoituksesi ja tasoitushistoriasi eBirdie -sovelluksesta. Voit ladata sen käyttöösi AppStoresta tai Google Playsta.

Suurin mahdollinen tasoituksesi on 54. Aiempi rajoitin, joka esti tasoituksen nousemisen yli 36 on poistunut. Tämä koskee kaikkia pelaajia.

Tasoitusryhmät on poistuneet järjestelmästä. Kaikki pelaajat voivat rekisteröidä tasoituskierroksia harjoituskierroksista, jotka voivat olla lyhimmillään 9 reikäisiä.

Tasoituslaskentaa ei enää suoriteta pistebogeyna, vaan tulokset perustuvat lyöntimääriin. Lyöntimääriin sovelletaan kuitenkin samoja periaatteita kuin pistebogey-laskentaan. Kilpailuissa voi myös edelleen olla pistebogey-sarjoja.

Sinun ei tarvitse rekisteröidä tasoituskierrosta etukäteen. Riittää, että kerrot merkitsijälle ja pelaat golf-sääntöjen mukaan.

Hyväksytyt pelimuodot. Jotta kierroksesi hyväksytään tasoituskierroksena, pelimuodon tulee olla lyöntipeli, pistebogey, maksimitulos tai Par / Bogey.

Uuden järjestelmän hyötyjä ovat:

Se on oikeudenmukaisempi. Maailmanlaajuisen tasoitusjärjestelmän keskiarvolaskenta reagoi ketterämmin muutoksiin ja heijastaa paremmin pelitaitoasi (kuin aikaisempi järjestelmä, joka keskittyi parhaimpiin kierroksiisi).

Lyhyempiä kierroksia. Uudessa tasoitusjärjestelmässä kaikkien pelaajien, tasoituksesta riippumatta on mahdollista rekisteröidä tasoituskierroksia aina 9 reiän kierroksista alkaen. Tämä sopii erityisesti heille, jotka ajankäytön vuoksi suosivat lyhyempiä kierroksia.

Maailmanlaajuisuus. WHS yhdistää golfaavan maailman tehden tasoituslaskennan perusperiaatteista samat ympäri maailman. Esimerkiksi ulkomailla pelatessasi muista maista olevien pelaajien kanssa tasoitus lasketaan samoin perustein.

Sinun ei tarvitse opetella itse järjestelmää

Tasoituslaskennan säännöt eroavat golfin säännöistä siinä mielessä, että niiden soveltaminen tapahtuu automaattisesti tietojärjestelmissä. Sen takia pelaajan osalta riittää, että

1.Kirjaudut eBirdie-sovellukseen tai seurajärjestelmään ja otat selvää mikä on WHS-tasoituksesi.

2.Katsot pelitasoituksesi pelikenttäsi Slope-taulukosta,

3.Pelaat Golfin Sääntöjen mukaan ja teet parhaasi.

4.Kierroksen jälkeen tai sen aikana rekisteröi tuloksesi digitaaliseen tai paperiseen tuloskorttiin ja palauta se mahdollisimman pian, mielellään saman päivän aikana.


Haluatko tietää lisää?

Vieraile Suomen Golfliiton kattavalla  WHS-sivustolla tai ota yhteyttä Viipurin Golfin toimistoon.

Ukkosella pelaaminen on ehdottomasti kielletty.
”Sateenvarjoa ei saa missään nimessä avata, lisäksi kärryt ja mailat olisi hyvä jättää kentälle, kun kävelee pois ukkosen alta. Jos neljän seinän suoja ei ole aivan lähistöllä, on hakeuduttava pois aukealta paikalta. Tällöin paras suoja on mahdollisimman korkean puun lähistöllä, niin että etäisyyttä on kyseisen puun pituuden verran.” toteaa kokenut ja hyvin ukkosella toimiva golfari.

Muistaakohan tätä moni kuitenkaan? Kun lähiympäristön taivas näyttää siniseltä ja aurinko paistaa, todellisen vaaran havaitseminen on vaikeaa. Tällaisessa tilanteessa on mahdollista, että ukkonen on päällä jo 15 minuutin kuluttua. Uhkarohkeana pelaamista ei kannata jatkaa. Ukkostutkaa kannattaa tarkkailla jo ajoissa. Kenttävalvoja tai muu henkilökunta soittaa torvea kerran, kun pelit pitää ehdottomasti ukkosen takia lopettaa. Tätä pelaamisen kieltoa on tällöin ehdottomasti noudatettava (pelit jatkuu kun torvea soitetaan kaksi kertaa putkeen).

On myös hyvä muistaa, että salama voi iskeä joskus lähes kirkkaalta taivaalta. Esimerkiksi golfin ammattilaiskiertueilla pelit keskeytetään joskus hyvinkin nopeasti, vaikka mahdollinen vaara ei ole vielä välttämättä täysin aistittavissa. Se kertoo, kuinka vakavasta asiasta on kysymys.

Loppujen lopuksi, vastuu on pelaajalla itsellään. Golfyhtiö tai seura ei vastaa vahingoista, joissa pelaaja ei ole noudattanut annettuja ohjeita.

Ukkosen 10 käskyä”

Hallitus

Mauno 
Muukkonen

Puheenjohtaja

Jouni
Auronen

Varapuheenjohtaja

Patric
Huittinen

Hallituksen jäsen

Anssi
Jansson

Hallituksen jäsen

Pekka
Hytti

Hallituksen jäsen

Leena
Tynninen

Hallituksen jäsen

Johanna
Ruotsi

Hallituksen jäsen

Olli
Pylkkönen

Hallituksen jäsen

Perustajaosakkaat

Perustajaosakkaat ovat olleet mahdollistamassa Viipurin Golfin uuden kentän valmistumista 2006