Osakkeen osto ja myynti

Osakkeen Kaupankäynti

Jos olet kiinnostunut osakkeiden ostamisesta tai myymisestä, ota yhteyttä toimistoomme sähköpostitse: info@viipuringolf.fi.
Toimistossamme on saatavilla ”osakepörssilista”, josta löydät tiedot tällä hetkellä myynnissä olevista osakkeista.

Osaketyypit ja Pelioikeudet

B-osake: Tämän osaketyypin pelioikeus voidaan nimetä yksittäiselle henkilölle koko pelikauden ajaksi. Vaihtoehtoisesti pelioikeuden voi muuttaa sarjakortiksi, joka sisältää 20 pelikertaa.
C-osake
: Tämä osake tarjoaa nimeämättömän pelioikeuden, jonka voi myös muuttaa 20 pelikerran sarjakortiksi. C-osakkeen pelioikeutta voi käyttää kerrallaan yksi henkilö, kuuden tunnin välein. Sekä C-osakkeen että B- ja C-osakkeiden sarjakortin pelikertoja voi hyödyntää kuka tahansa, kenelle osakkeen haltija myöntää luvan.

Varainsiirtovero

Osakkeen ostaja vastaa varainsiirtoverosta, joka on 2,0 % osakkeen kauppahinnasta

Osakkeen omistuksen muutos

Kun osake vaihtaa omistajaa, uuden omistajan tulee toimittaa Viipurin Golfille seuraavat dokumentit:

  • Kopio leimatusta varainsiirtoveroilmoituksesta rekisteröintiä varten.
  • Lahjoitetun osakkeen osalta leimattu lahjaveroilmoitus.
  • Perityn tai vastaavan osakkeen tapauksessa asianmukainen todistus.

Näiden ohjeiden noudattaminen varmistaa, että osakkeen omistuksen muutos rekisteröidään asianmukaisesti ja kaikki tarvittavat veroseuraamukset huomioidaan oikein.

Pelioikeuden passivointi

Kehotamme kaikkia osakkeenomistajiamme ilmoittamaan alla olevan lomakkeen kautta viimeistään 31. maaliskuuta, mikäli he päättävät olla käyttämättä osakkeeseensa liittyvää pelioikeutta tulevalla kaudella. Tämä on tärkeää sekä seuran hallinnollisten toimien sujuvoittamiseksi että varmistaaksemme, että kaikilla jäsenillämme on mahdollisimman hyvät edellytykset nauttia golfkaudesta.

Tarkastamme ja päivitämme pelioikeuksien tilanteen säännöllisesti, jotta voimme tarjota jokaiselle jäsenellemme parhaan mahdollisen pelikokemuksen. Mikäli päätätte aktivoida osakkeen pelioikeuden kesken kauden, haluamme huomauttaa, että tällöin veloitamme 20 euron suuruisen tarkistus- ja käsittelymaksun. Tämä maksu kattaa hallinnolliset kustannukset, jotka liittyvät pelioikeuden aktivoinnin käsittelyyn ja varmistaa, että voimme jatkossakin tarjota korkeatasoista palvelua ja ylläpitää kenttämme laatua.

Tiedostamme, että olosuhteet voivat muuttua ja että kaikilla ei ole mahdollisuutta hyödyntää pelioikeuttaan joka kausi. Siksi haluamme tehdä prosessista mahdollisimman joustavan ja kivuttoman kaikille osakkaillemme. Muistutamme kuitenkin, että ilmoittamalla ajoissa pelioikeuden käyttämättä jättämisestä autatte meitä optimoimaan peliaikojen saatavuutta ja parantamaan kaikkien jäsentemme kokemusta.

Kiitämme yhteistyöstänne ja ymmärryksestänne. Toivomme, että kaikki jäsenemme voivat nauttia tulevasta golfkaudesta parhaalla mahdollisella tavalla, olipa se sitten kentällä tai muilla tavoin osallistuen seuran toimintaan.

Osakkeen pelioikeuden nimeäminen

Jos et käytä itse osakkeesi tarjoamaa pelioikeutta, voit nimetä toisen henkilön käyttämään tätä oikeutta kauden ajan. Tämän prosessin voit tehdä helposti täyttämällä alla olevan lomakkeen. Lisäksi, jos haluat muuntaa pelioikeutesi fyysisiksi pelilipuiksi tai sähköiseksi sarjakortiksi kaudelle, voit ilmoittaa siitä samaisella lomakkeella.

Pelilippujen ja sarjakorttien tiedot

Peliliput: Jos päätät vaihtaa pelioikeutesi pelilippuihin, voit noutaa ne Viipurin Golfin toimistosta alkaen 15. huhtikuuta.
Sarjakortit
: Sarjakortit luodaan antamiesi tietojen perusteella. Saat sarjakorttiin liittyvät tiedot ja ohjeet käyttöön sähköpostitse suoraan Viipurin Golfilta.

Tämä lomake tarjoaa joustavan tavan hallinnoida pelioikeuttasi ja varmistaa, että saat osakkeestasi parhaan mahdollisen hyödyn kauden aikana. Olipa valintasi käyttää pelioikeutta itse, antaa se toisen käyttöön, vaihtaa se pelilippuihin tai sarjakorttiin, teemme prosessista sujuvan ja vaivattoman.

Viipurin Golf Oy

Golfkentät ovat suurelta osin organisoituneet osakepohjaisesti niin, että kentillä toimii sekä golfosakeyhtiö, että yhdistysmuotoinen golfseura. Osakkaat ovat yleensä samalla osakeyhtiön järjestämien palveluiden käyttäjiä eli pelaajia. Yhtiötä ohjaa yleisellä tasolla osakeyhtiölaki ja tarkennetuin määräyksin golfyhtiön oma yhtiöjärjestys.

Toiminnallisesti golfyhtiö vastaa pääasiassa golfkentän ja siihen liittyvien rakennusten ja rakennelmien rakentamisesta, ylläpidosta sekä kehittämisestä. Golfyhtiö myös päättää siitä, kuka kentällä saa pelata ja millä ehdoilla. Eräissä tapauksissa koko toimintaa pyörittää toimintaa varten perustettu yhdistys eli golfseura.

Toiminnallisesti golfseura yleensä vastaa varsinaisen urheilutoiminnan järjestämisestä. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä hallitukselle yksityiskohtaisempia oikeuksia sekä velvoitteita.

Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimintaa ja toimitusjohtajaa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet, varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan.

Hallituksen jäsenten tehtävänä on huolellisesti toimien edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien yhteistä etua. Hallituksen jäsen on vaitiolovelvollinen saamistaan tiedoista suhteessa yhtiön ulkopuolisiin.

Hallitus

Mauno 
Muukkonen

Puheenjohtaja

Jouni
Auronen

Varapuheenjohtaja

Patric
Huittinen

Hallituksen jäsen

Anssi
Jansson

Hallituksen jäsen

Pekka
Hytti

Hallituksen jäsen

Leena
Tynninen

Hallituksen jäsen

Johanna
Ruotsi

Hallituksen jäsen

Olli
Pylkkönen

Hallituksen jäsen

Perustajaosakkaat

Perustajaosakkaat ovat olleet mahdollistamassa Viipurin Golfin uuden kentän valmistumista 2006