Toimintalinja ja arvot

Viipurin Golf on myös lasten ja nuorten urheiluseura, jonka laadusta on osoituksena Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen Tähtiseura -merkki. Tähtiseuran tulee täyttää tietyt toiminnan laatukriteerit. Tähtiseuran toimintaan on helppo tulla mukaan ja liikuntaa toteutetaan lasten ehdoilla. Lasten vanhemmat saavat Tähtiseuroissa takuun siitä, että liikuntaa ohjaavat koulutetut henkilöt ja lapsista sekä nuorista pidetään hyvää huolta.

Golf on junioreille edullinen harrastus, jossa ei tarvitse olla kilpailullisia tavoitteita. Toimintaa toteutetaan teemalla ”Viihdytään, liikutaan ja opitaan”. Juniorigolfareita on seurassamme noin 170, ja kaikki uudet halukkaat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaan!

Toimintamme visiona on, että mahdollisimman moni mukaan tuleva nuori löytää itselleen golfista mielekkään koko elämän kestoisen harrastuksen. Kilpailemisesta kiinnostuneet saavat tukea kilpailemiseen ja huipulle pääsemiseksi, harrastamisella ei kuitenkaan tarvitse olla kilpailullista tavoitetta!

Tärkeimpinä tavoitteina pidämme onnistumisen elämyksiä sekä viihtymistä golfin parissa. Tarjolla on harjoitusryhmiä iän, taitotason ja motivaation mukaisesti. Ryhmiä ohjaavat koulutetut ohjaajat sekä seuramme junioriprot.

Nuorisolle rakennetaan vuosittain myös oma tapahtumakalenteri. Tapahtumakalenterin tavoitteena on luoda nuorille toimintaympäristö, jossa he voivat viettää aikaa ystäviensä kanssa.

Toimintamme keskeiset arvot ovat:

  • lapsen ja nuoren kunnioittaminen – mielipiteiden kuuleminen ja kunnioittaminen
  • tasavertaisuus – jokaista kohdellaan tasapuolisesti
  • terveet elämäntavat – päihteettömyys, ruokailutottumukset, lepo
  • hyvä käytös – toisten kunnioittaminen
  • vastuuntunto – oman toiminnan merkitys muihin ihmisiin ja ympäristöön
  • liikunnan monipuolisuus

Keskeisten arvojen ja toimintalinjojen toteutumisen pohjaksi luomme yhteiset pelisäännöt ryhmien, lasten huoltajien ja ohjaajien kanssa.

Nuorten toiminta on ympärivuotista. Kesäkaudella toimintaa on toukokuusta syyskuuhun sekä Kahilanniemen että Etelä-Saimaa kentällä. Talvikaudella toimimme Swingmakersin Golf Areenalla Etelä-Saimaan lehtitalossa marraskuusta huhtikuuhun. Lajiharjoittelun lisäksi järjestämme nuorille myös muuta liikunta, joka ajoittuu pääasiassa talvikaudelle. Kaikille golfareille suosittelemme myös muiden lajien harrastamista.

Junioritoiminnan toimintakertomus

2023

YLEISTÄ

Viipurin Golf on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen junioritoiminnan Tähtiseura. Tähtiseuran toimintaan on helppo tulla mukaan ja liikuntaa toteutetaan lasten ja nuorten ehdoilla. Junioritoiminnassa tavoitteena on, että̈ mahdollisimman moni mukaan tuleva nuori löytää̈ itselleen golfista mielekkään koko elämän kestoisen harrastuksen ja että, kilpailemisesta kiinnostuneet saavat tukea kilpailemiseen ja huipulle pääsemiseksi. Junioreiden harrastamisen kustannukset sekä̈ talvi- että̈ kesäkaudella pyritään pitämään edullisina. Juniorijäsenmäärä vuonna 2023 oli 166.

TOIMINTA

Junioritoiminnassa järjestettiin säännöllistä ryhmäharjoittelua ja toteutettiin tapahtumaluonteista toimintaa. Ryhmät tunnuspiirteineen:

Kilparyhmä

Osallistujina 5 pelaajaa. Pro-tason valmennus. Ohjattu lajiharjoittelu kerran viikossa ryhmässä, omaehtoinen harjoittelu ja henkilökohtainen valmennus, ympärivuotinen fysiikkaharjoittelu, jossa kuitenkin painopiste vahvasti talvikaudella. Kilparyhmäläiset osallistuivat Golfliiton juniorikilpailukiertueille (FJT, FJT Challenge ja Future Tour).

Haastajaryhmä

Osallistujina 10 pelaajaa, joilla kiinnostus liiton kilpailuihin. Pro-tason valmennus. Ohjattu lajiharjoitus 2- kertaa viikossa, tuki omatoimiseen lajiharjoitteluun. Ryhmäharjoittelu joulukuusta 2022 alkaen. Kannustettiin harrastamaan myös muita lajeja, etenkin talvikaudella. Suositeltiin osallistumista liiton kilpailu kiertueille (Future Tour). Pelaajat osallistuivat myös yhteistyössä Imatran Golfin kanssa järjestettyihin Kaakko-Tourin kisoihin.

Harrastajaryhmät

Talven osalta ohjattu ryhmäharjoittelu yhdessä pienryhmässä. Ryhmässä oli 4 pelaajaa tammikuusta huhtikuuhun. Kevättalven aikana muutama tapahtumaluontoinen harjoittelutilaisuus kiinnostuneille harrastajille vastaavissa pienryhmissä, jotta kesän alkaessa päästäsiin lajissa hyvin liikkeelle. Suositeltiin myös muiden lajien harrastamista.

Kesän toiminta toteutettiin Pro Antti-Pekka Kaarnan vetämänä kerran viikossa iän mukaan jaetuissa pienryhmissä Kahilanniemen harjoitusalueella. Ryhmiä oli kolme, joissa 10–15 junioria per ryhmä toukokuun alusta alkaen. Harrasteryhmässä oli kaikkiaan 45 osallistujaa.

Muu toiminta

Vasta alkajille tarjottiin kesäkaudella Kahilanniemessä Golf tutuksi iltoja sekä alkeiskursseja (2 kurssia + 2 iltaa). Lisäksi kaikille junioreille järjestettiin kesäkaudella peli- iltoja Kahilanniemessä kolmen viikon välein.

Järjestimme yhteistyössä OP- Etelä Karjalan kanssa maksuttoman Hippo- perhegolf tapahtuman Kahilanniemessä 12.8 2023.

KILPAILUT

Junioreita kannustettiin osallistumaan Golfliiton juniorikilpailuihin. Kesän kisakalenteriin kuuluivat henkilökohtaiset SM-kilpaiut, Finnish Junior Tourin, FJT Challenge Tourin sekä Future Tourin kilpailut. Future Tourin osakilpailu  järjestettiin Etelä-Saimaa Golfissa 28.5 2023.

Kaakko- Tourin Kilpailu ajankohdat olivat seuraavat: Kahilanniemessä 26.7 2023 ja Imatralla 6.8 2023.

KILPAILUMENESTYS

Matias Karjalahti voitti U14 poikien lyöntipelimestaruuden.

Katariina Hallikas oli seuran mestaruuskilpailussa naisten sarjassa kolmas.

Iikka Pekkola oli seuran mestaruuskilpailuissa miesten sarjassa toinen.

Myös FJT Challenge ja Future Tour osakilpailussa juniorimme hankkivat useita palkintosijoja.

TALOUS, HANKKEET JA VIESTINTÄ

Jatkettiin mahdollisuutta maksaa jäsenmaksun yhteydessä vapaaehtoinen junioritoiminnan tukimaksu. Hyödynnettiin alueelle tarjolla olevat julkiset rahoitushaut ja pyrittiin myös kasvattamaan yrityskumppaneiden määrää.

Tähtiseura-auditointi saatiin päätökseen 4.8.2023.

Panostettiin viestintään ja tiedon kulkuun eri toimijoiden kesken käyttämällä viestintäkanavina Whatsappia, nettiä ja SOMEa. SOME-viestinnästä vastasi junioreiden oma SOME- vastaava.

Antti-Pekka Kaarna aloitti uutena osa-aikaisena seuratyöntekijänä. Hänen työtehtäviinsä kuuluu mm. junioritoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen, erilaisten seuratapahtumien järjestäminen, koulutustoiminta, markkinointi, tiedotus ja viestintä. A-P:n palkkaus on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukihanketta.

Toimikunta ja muut vastuualueet

Simo Hiltunen (puheenjohtaja)

Jukka Hallikas (kilparyhmä/ Ry:n tuki)

Jirka Korhonen (haastajat)

Marjut Pekkola (kilparyhmä)

Mikko Pylkkönen

Noora Turku (some vastaava)

Henri Fennander (haastajat/harrasteryhmät)

Muut vastuualueet:

Santtu Nurmi (fysiikkaharjoittelu)

Valmennus:

Antti-Pekka Kaarna (harrastaja- ja haastajaryhmä)

Miro Veijalainen (kilparyhmä)