Seuran eli VG ry:n hallitus

Hallituksen toiminnalla on suuri merkitys siihen, miten hyvin yhdistys onnistuu toiminnassaan ja miten tyytyväisiä jäsenet ovat yhdistykseen. Yhdistyslain 16§:ssä kerrotaan, että päätösvalta yhdistyksessä kuuluu jäsenistölle ja seuraavassa pykälässä sanotaan jäsenten käyttävän päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa. Miksi sitten tarvitaan halllitus jos päätäntävalta on jäsenillä?

Monissa yhdistyksissä hallituksen jäsenillä ei ole riittävästi tietoa, mitä yhdistyksen hallituksen toimivaltaan kuuluu. On vallalla käsitys, että yhdistyksen hallitus voi tehdä mitä päätöksiä tahansa. Metsästysseuroissa monet hallitusten jäsenet haluaisivat sanella, miten metsästysseurassa metsästystä harjoitetaan, vaikka se kuuluu yhdistyksen kokouksen päätäntävaltaan. Kova halu on kieltää erilaisia metsästysmuotoja tai rajoittaa joidenkin riistaeläinten metsästystä, varsinkin jos nämä eivät koske mitenkään omaa metsästysharrastusta. Tässä artikkelissa käyn läpi yhdistyksen hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa pienen yhdistyksen näkökulmasta, puuttumatta suurempiin yhdistyksiin, missä valtaa on annettu valtuustolle tai liitto-organisaatiolle.

Jukka
Hallikas 

Puheenjohtaja

Leena
Tynninen

Varapuheenjohtaja

Sari
Salopelto

Ladykapteeni

Kalle
Laine

Kapteeni

Marko
Kauppinen

Hallituksen jäsen

Simo
Hiltunen

Hallituksen jäsen

Jukka-Pekka
Koskinen

Hallituksen jäsen